cross-stracencow.pl

Dział spadku - Poznań

Do niewątpliwie trudnych spraw spadkowych zaliczyć należy przypadek, gdy tak zwany dział spadku musi zostać przeprowadzony sądownie. Oczywiście z taką sytuacją mamy do czynienia, jeśli spadkobierców jest więcej niż tylko jedna osoba. Dział spadku jest dokonywany przed sądem, jak pisze prawnik Marcin Radel z Poznania, wtedy, gdy spośród wszystkich spadkobierców jedna lub więcej osób nie wyrazi zgody na umowne załatwienie sprawy. Na stronie internetowej https://www.kancelaria-radel.pl/pomoc-prawna/prawo-spadkowe/sprawy-o-dzial-spadku/ Kancelarii Adwokackiej Marcin Radel czytamy także, że w przypadku gdy spadkodawca był w związku małżeńskim, działu spadku w ogóle nie będzie można przeprowadzić bez jednoczesnego dokonania podziału majątku wspólnego. To uzmysławia nam, jak często i jak bardzo sprawy spadkowe mogą być skomplikowane. W takich trudnych sytuacjach zawsze warto zasięgnąć rady prawnika, a więc adwokata lub radcy prawnego. Podobnie sprawy się mają przy zawieraniu pewnego rodzaju umów.

Pomoc prawna przy zawieraniu umów

Przez całe nasze życie zawieramy mnóstwo umów. Będzie nią podjęcie nauki w szkole, a nawet zawarcie związku małżeńskiego. Podejmując pracę, także zawieramy umowę, a również wtedy, kiedy dokonujemy jakiegoś zakupu. Oczywiście wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że umowy, o których tu wspomnieliśmy, nie pociągają za sobą skutków prawnych trudnych do przewidzenia, w związku z czym nie konsultujemy ich podpisania z prawnikiem. Niestety, nie zawsze z taką komfortową sytuacją mamy do czynienia. Często jest tak, że jakiejś umowy, jak pisze na swej stronie wspomniany wyżej adwokat z Poznania, nie powinniśmy podpisywać bez zasięgnięcia opinii prawnika. Tak bywa na przykład przy tworzeniu spółek prawa handlowego, przy sprzedaży lub kupnie nieruchomości znacznej wartości itd. Wybierając adres https://www.kancelaria-radel.pl/pomoc-prawna/prawo-umow/, znajdziemy się w zakładce, która pewne problemy związane z zawieraniem umów naświetla bliżej. Informacje tam zwarte są na tyle przekonujące, że nawet sceptycznie do prawników nastawiony człowiek dojdzie do wniosku, iż czasem skorzystanie z pomocy prawnej adwokata przy zawieraniu jakiejś umowy może uchronić go przed nieprzewidzianymi, nieraz bardzo brzemiennymi w skutkach konsekwencjami swoich decyzji.


Kancelaria Adwokacka Adwokat Marcin Radel
Młyńska 14a/18
61-730 Poznań
tel. 61 855 17 90

19 wpis

6 wpis

2 wpisy

2 wpisy